Jak i kiedy powiadomić PZU o rezygnacji?

Chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU? Dowiedz się, czy napisanie listu polecającego jest wykonalne i jak to zrobić. Poniżej znajdują się również adresy, na które należy wysłać przygotowane zgłoszenie.

Ochrona odpowiedzialności cywilnej każdego towarzystwa ubezpieczeniowego jest dokładnie taka sama. Z tego powodu firmy ubezpieczeniowe konkurują przede wszystkim ceną. Nie wahaj się przeczytać poniższy artykuł, jeśli znalazłeś lepszą ofertę i zastanawiasz się, jak zrezygnować z ubezpieczenia OC w PZU. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PZU może być wypowiadana krok po kroku.

Czy w każdej chwili można anulować polisę OC w PZU?

Roczne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest wymagane przez prawo dla każdego zmotoryzowanego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można jednak wypowiedzieć wcześniej. jesteś w stanie, kiedy:

zakończenie okresu na jaki podpisałeś umowę
Oznacza to, że musisz zakończyć umowę nie później niż jeden dzień przed 12-miesięczną rocznicą zawarcia umowy. Proszę przytoczyć w piśmie następujące podstawy prawne: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Sztuka. 28 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych jesteś ubezpieczony przez wielu ubezpieczycieli jednocześnie.
Czasami możesz zapomnieć o wypowiedzeniu ubezpieczenia PZU po podpisaniu nowej umowy odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia umowy autoprzedłużenia, która wynika z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczyciel ma prawo dochodzić wypłaty składki za czas, w którym był należny; dlatego ważne jest jak najszybsze podjęcie działań.

Wraz z nabyciem samochodu objęto Cię ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
Zazwyczaj umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest przenoszona na nowego właściciela w momencie sprzedaży samochodu. Rozwiązanie umowy jest opcją dla tych, którzy nie chcą już korzystać z ubezpieczenia, które uzyskali, ponieważ znaleźli lepszą ofertę. Sztuka. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, do spełnienia tego wymogu wystarczy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

podpisałeś umowę z daleka (telefonicznie, przez internet)
PZU posiada stronę internetową, na której możesz wykupić ubezpieczenie OC. Alternatywnie możesz rozwiązać umowę, jeśli odkryjesz lepszą ofertę. Sztuka. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta udostępnia taką możliwość klientom. Po podpisaniu umowy nie musisz wyjaśniać, dlaczego ją anulujesz, ale nadal ważne jest, aby dotrzymany został 30-dniowy okres na wypłatę.

W przypadku PZU, jak zakończyć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Musisz napisać pismo do PZU w celu zerwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy uwzględnić następujące informacje:

Rezygnując z polisy PZU OC, wystarczy napisać: „Wnioskuję o rozwiązanie umowy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ustawa o ubezpieczeniach”, oraz zawierać nazwisko i adres właściciela pojazdu. Jeśli pojazd ma wielu właścicieli, należy podać nazwiska i adresy każdego z nich.
Pismo musi posiadać podpis właściciela (lub właścicieli) pojazdu w formie własnoręcznego podpisu.

Jeżeli były właściciel pojazdu rozwiązał umowę ubezpieczenia OC z PZU, do wniosku o rezygnację złóż kopię umowy kupna/sprzedaży lub prezentu.

Zgłoszenie odpowiedzialności cywilnej na PZU można złożyć w dowolnym miejscu.

Pozostało tylko złożyć zgłoszenie. Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć w PZU:

W celu złożenia wniosku do PZU możesz przesłać go pocztą na adres: ul. Postpu 18 an w Warszawie, możesz też wysłać e-mail na adres: kontakt@pzu.pl lub złożyć go w jednym z oddziałów.
Pamiętaj, aby zapytać pracownika PZU, czy przyjął Twój wniosek o wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Zobacz również pozostałe wpisy:

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Zniżki OC w małżeństwie

Lex Uber już w Polsce

Wyjazd samochodem na Słowację

Wyposażenie po VIN